Aannamebeleid en gedragsregels

Aannamebeleid vrijwilligers
LTC Steenwijk is een levendige vereniging met een kleine 400 leden die volledig draait op haar vrijwilligers. Van de seniorenleden wordt een pro-actieve houding verwacht, waarbij men zich ofwel inzet als vrijwilliger door een van de commissies te dienen, ofwel dat men zich beschikbaar houdt voor het draaien van bardienst.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Een goed aannamebeleid zorgt ervoor dat mensen met verkeerde bedoelingen afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. LTC Steenwijk onderneemt de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de algemene gedragscode ‘Fair play in tennis’ en de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt – tot deze groep behoren de trainer, de jeugdcommissieleden en de begeiders van de jeugdteams-, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

 


Algemene gedragscode ‘Fair play in tennis’ en gedragscode op en rond de tennisbaan

LTC Steenwijk heeft de Algemene gedragscode ‘Fair play in tennis’ en gedragscode op en rond de tennisbaan van de KNLTB integraal overgenomen. Deze gedragscode maakt duidelijk wat de waarden en normen zijn binnen onze vereniging en is van toepassing op alle leden en vrijwilligers. Het bestuur van LTC Steenwijk heeft het recht sancties op te leggen aan diegene die herhaaldelijk de gedragscodes negeren.

Het volledige document is hiier te downloaden.