Baan status

Bij opdooi gebeurt er het volgende. Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smeltwater van ijs niet weg zakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lavafundering worden onstabiel door het vele water tussen de lavakorrels. Het veld voelt bij betreding zacht en sopperig aan. Door de onstabiele lavalaag trapt u kleine deukjes in de fundering.

BETREDING KAN IN DEZE FASE LEIDEN TOT BLIJVENDE SCHADE AAN DE VLAKHEID VAN DE BAAN!!
DUS: ZO LANG DE NETTEN SLAP HANGEN NIET SPELEN!!!!

Bespeling van met sneeuw bedekte kunstgrasvelden
Indien het speelveld is bedekt met een laag sneeuw is het raadzaam het veld niet te betreden en zeker niet te bespelen. Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veldoppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van de kunststofmat vastgevroren raken.

Wanneer onder dergelijke omstandigheden wordt gespeeld en daardoor de sneeuwlaag over een groot oppervlak wordt geplet zal deze niet meer kunnen worden verwijderd en zal bij invallende dooi ook langer duren voordat de samengedrukte sneeuwijsplakken zijn weggesmolten en het veld weer bespeelbaar is.