Lidmaatschap

Lijkt tennis je leuk? Maak GRATIS kennis met tennis en doe mee met een tennisles op zaterdag 1 oktober tijdens onze ‘open dag’. Aanmelden gratis tennisles


Padel vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober hebben we 2 padelbanen. We hebben zaterdag 1 oktober van 14.00 t/m 16.00 ook een officiële opening! Met onder andere een demonstratiewedstijd en uiteraard kunnen belangstellenden het alvast even uitproberen!


Lid worden

Aanmelden

 • Nieuwe leden kunnen zich het hele jaar door aanmelden bij Johan Overwijk van de Ledenadministratie.
 • Om je te kunnen inschrijven hebben we een gescande (pas)foto nodig. Deze pasfoto gebruikt de KNLTB bij het maken van de KNLTB ledenpas.
 • Als je tennisles wilt volgen is een lidmaatschap noodzakelijk.
 • Bij vragen kun je ook contact opnemen met Johan via 06 45299874, e-mail: ledenadministratie.
 • Tennis is geen contactsport en is daarom een sport die op veilige afstand uitgevoerd kan worden.
 • I.v.m. het coronavirus hanteren we tijdelijk bij het tennissen een protocol.
 • Wij maken gebruik van KNLTB Club voor onze ledenadministratie. De lidmaatschapsbutton brengt je naar de website van KNLTB waar je het formulier kunt invullen.

nn


Lidmaatschap en contributie

 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Nieuwe leden die zich na 1 augustus aanmelden krijgen een reductie op het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar.

nn

Junioren t/m 12 jaar €   60,00 per jaar
t/m 17 jaar €   85,00 per jaar
Senioren 18 jaar en ouder € 145,00 per jaar
Contributie voor een gezin maximaal € 365,00 per jaar
Donateurschap
€   35,00
per jaar
Sleutelgeld *) €   15,00 borg

*) Contant te voldoen

 • Betaling vindt plaats via automatische incasso. De afschrijving vindt in twee termijnen plaats (25 april 2021 en 25 juli 2021).
 • Je hebt een sleutel van het park nodig om te kunnen tennissen op momenten dat niemand anders op het park aanwezig is. Wanneer je een sleutel van het park wilt hebben, kun je deze door middel van contante betaling van € 15,- ophalen bij onze secretaris Peter Bandringa. Bij inlevering van de sleutel krijg je € 15,- terug.

Beeindigen lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk als per e-mail gebeuren en moet uiterlijk voor 31 december bij de ledenadministratie binnen zijn.

KNLTB ledenpas

 • Alle leden dienen in het bezit te zijn van een KNLTB-ledenpas.
 • Deze pas heb je nodig voor het afhangen van een baan of het spelen van toernooien en competities.
 • Alle leden krijgen 1 keer per jaar een KNLTB-ledenpas.
 • Nieuwe leden ontvangen enige tijd nadat de pasfoto is verzonden aan de ledenadministratie de KNLTB-pas. Wil je direct de baan op? Vraag dan bij de ledenadministratie een tijdelijke pas aan. Die ontvang je nadat een borg is betaald van € 10,-.

Ledenlijst

 • Iedere verandering in de persoonsgegevens graag doorgeven aan Johan.
 • In de hal van de kantine hangt een ledenlijst ter inzage.
 • Ook wordt jaarlijks in juni aan alle leden een ledenlijst toegestuurd.

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden binnen de club worden verricht door vrijwilligers. Dat varieert van het jaarlijks draaien van kantinedienst tot het helpen bij de jaarlijkse schoonmaak van de kantine, het helpen bij een (jeugd)activiteit of plaats nemen in een commissie. Met zijn allen kunnen we van LTC Steenwijk een mooie, levendige club maken.

Van de seniorleden (ouder dan 17 jaar) wordt verwacht dat ze een steentje bijdragen. Het maakt niet uit wat voor vrijwilligerswerk wordt gedaan; het gaat erom dat je iets voor de club doet. Via de enquête kan aangegeven worden welke activiteiten je voor de club wilt doen. Er is een mogelijkheid vrijwilligerswerk af te kopen door € 30,- per jaar te machtigen.