Cursus Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Volg de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcohol Schenken)

In het begin van het jaar hebben we al aangegeven dat alle leden die bardienst draaien in het bezit moeten zijn van het IVA certificaat. IVA gaat over het verantwoorde alcohol schenken en is wettelijk verplicht voor barvrijwilligers. Helaas zien we dat nog veel leden niet in het bezit zijn van die certificaat waardoor deze leden feitelijk geen bardienst mogen draaien. 


Vrijdagavond 7 juni hebben we een onaangekondigde controle gehad en helaas konden wij geen lijst overhandigen met leden met het certificaat en dit is als aantekening teruggegaan naar de gemeente en hier moeten wij snel actie ondernemen.

Gratis cursus volgen

Daarom, nogmaals een oproep aan alle leden om deze cursus te volgen. Deze cursus is gratis en on-line te volgen en duurt nog geen uur. Na het succesvol afronden van de cursus krijg je het certificaat per mail gestuurd. Je kunt de cursus volgen via de KNLTB.

Een copy van het certificaat kan je dan naar ons (kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl) doorsturen.

We zijn gedwongen volgend jaar diegene die geen cursuscertificaat kunnen overhandigen te schrappen als barvrijwilliger. De afkoop van 30 euro zullen dan geïncasseerd worden en niet terugbetaald worden.