Status update park

Update 9-5-2022

De aannemer is gestart met de afrondende werkzaamheden rondom de nieuwe school en ons park. Deze fase start op maandag 9 mei en zal vermoedelijk enkele weken duren.

Deze fase geeft enige overlast; zo zal het park en met name het parkeerterrein niet via de gewone route bereikbaar zijn; deze toegangsweg wordt opnieuw geconstrueerd.

Het parkeerterrein is met de auto alleen bereikbaar via de weg die direct naast de bowlingbaan/tennishal loopt. Komende vanuit de Tukseweg is dat 100 meter doorrijden en dan bij de bowlingbaan rechts de parkeerplaats opdraaien.


Update 3-4-2022

Nieuwe grasbanen gereed!

De eerste overwinning op de nieuwe banen is al binnen.

We zijn erg blij te kunnen vermelden dat er al op de nieuwe banen wordt getennist. En, de eerste overwinning op de nieuwe banen is gerealiseerd! Lucia Oetsen, Agnes Haverman, Taco Homan en Bram Pietersma wisten afgelopen vrijdagavond met 3-1 te winnen van Zwolle! Uiteraard zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond: het hekwerk en het tegelpad worden op korte termijn aangelegd. Daarnaast worden de hekken met hedra begroeid en zal er nog meer groenaankleding gedaan worden. De keuring van de banen vindt over een paar weken plaats. Daarna worden ook de schaduwdoeken (de doeken die het zicht ontnemen naar bijvoorbeeld de parkeerplaats), reclameborden en definitieve telborden en banken geplaatst. We bedanken iedereen die zich zo enorm heeft inzet om dit allemaal te realiseren!

Taco Homan, namens het Bestuur (voorzitter@ltcsteenwijk.nl)


Update 31-3-2022

Nieuwe grasbanen voor 3 april gereed!

Ook de 2 gravelbanen met verlichting!

Ons park wordt echt mooi! We zullen straks erg blij zijn met de 2 gravelbanen met verlichting. Ook is de ondergrond van de nieuwe grasbanen al goedgekeurd. Het is straks een kwestie van het uitrollen van de grasmat en dan kunnen we al tennissen! Uiteraard komt er nog aandacht voor het ‘groen’. Want dat maakt het natuurlijk helemaal af. Met grote dank aan de Accommodatiecommissie en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. Top!! En rond de zomer hopen we de padelbanen gereed te hebben. De eerste aanmeldingen voor padellessen en vrij tennissen zijn al binnen!

Bekijk de foto’s


Update 1-2-2022

Start renovatie baan 1-3

Nu de Bijzondere Algemene Ledenveradering groen licht heeft gegeven voor fase 1, kunnen we na overleg met Bouma Sport en Groen, een voorlopige planning geven met betrekking tot de renovatie en het verschuiven van baan 1 tot en met 3.

De werkzaamheden aan deze banen zullen, onder voorbehoud, beginnen op maandag 7 februari. Hierdoor zullen er gedurende 4 weken maar 3 banen beschikbaar zijn.

Als bestuur hebben we bewust gekozen om deze renovatie reeds nu uit te voeren aangezien er:

 1. Momenteel er ook nog in de hal recreatief getennist wordt
 2. Veel jeugdlessen in de hal plaatsvinden
 3. De toss momenteel op een laag pitje staat
 4. We extra tijd hebben om voor de start van de competitie klaar te zijn, mochten er onverwachte tegenslagen zijn

Dit zal inhouden dat er, zeker in de avonduren een hele beperkte capaciteit is; mede omdat we zo veel mogelijk de trainingen door willen laten gaan, zeker omdat die door de lockdown al een achterstand hebben opgelopen. We vragen dan ook van alle leden om enige flexibiliteit en het recreatief tennis zoveel mogelijk overdag en in de weekenden te laten plaatsvinden.

De werkzaamheden aan de gravelbanen liggen op schema, maar het is met name wachten op het weer totdat de banen bespeelbaar gemaakt kunnen worden.

Door de diverse werkzaamheden op het park zijn de paden niet overal goed toegankelijk, we vragen dan ook voorzichtig te zijn.

De toegang tot het park zal de komende dagen ook verplaatst gaan worden, hou hiermee rekening. De toegangshekken zullen voorlopig niet op slot zijn.

Bekijk de foto’s


Update 31-1-2022

Artikelen in de krant

De Kop 26-1-2022

Steenwijker Courant 27-1-2022

Steenwijker Courant 30-1-2022


Update 20 januari 2022

Leden stemmen unaniem voor start fase 1 bij herinrichting park!

We hebben je hulp nodig op zaterdag 29 januari en 5 februari!

De leden van LTC Steenwijk hebben tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 15 januari unaniem gestemd om te starten met fase 1. Het Bestuur is ontzettend blij dat de eerste stappen gezet kunnen worden naar een modern en toekomstbestendig park! Het bestuur bedankt de leden voor het vertrouwen.

Fase1 kent vier hoofdpunten en start al per 29 januari met hulp van jou?
1. Twee gravelbanen met verlichting
Vanaf 29 januari wordt een start gemaakt met het verplaatsen van de gravelbanen (‘oude minibaantjes en baan 7’ worden eerst twee gravelbanen met verlichting). Zaterdag 29 januari en 5 februari starten de leden met de eerste werkzaamheden zoals het verplaatsen van het hekwerk etc. Wij kunnen alle hulp gebruiken. Meld je aan om mee te helpen via secretaris@ltcsteenwijk.nl. Planning: uiterlijk gereed per 1 april 2022.

2. Vervangen baan 1 t/m 3
De banen 1 t/m 3 worden vervangen door banen met dezelfde ondergrond. Deze banen zijn afgekeurd. De werkzaamheden worden voornamelijk uitbesteed en duren ca. 4 weken. Dit willen we gereed hebben voor 1 april 2022. De ingang van het park zal ook verplaatst worden.

3. Hoofdingang wordt verplaatst
De ingang wordt verplaatst tussen baan 3 en de kleedkamers. De gemeente wil graag een uitbreiding van de parkeerplaats tbv de nieuwe school en het dorpshuis en leden/bezoekers van LTC Steenwijk. De bestrating en de nieuwe ingang wordt door de gemeente gerealiseerd.

4. Realiseren van twee padelbanen
We krijgen twee padelbanen! Deze werkzaamheden zullen voornamelijk uitbesteed worden. Realisatie zal rond de zomervakantie zijn.

Vervolgfasen scenario 3 volgt eventueel later
De start van de vervolgfasen (zoals nieuw clubhuis, extra padelbanen en twee centercourt banen) hangt af van beslissingen van het bestuur, de leden en de financiële middelen.

Scenario 3 zoals het uiteindelijk kan worden.

Wij zijn erg trots om hier mee aan de slag te gaan. Maar we kunnen het niet zonder de hulp van onze leden! Help je mee? Bij vragen en opmerkingen kun je terecht bij Taco Homan, Voorzitter van LTC Steenwijk


Update 31 juli 2021

Op 7 juni, 15 juni en woensdag 23 juni waren er inloopavonden voor onze leden. Er werden diverse scenario’s gepresenteerd van de herontwikkeling van ons tennispark. Het was mooi te zien dat zoveel leden hier naar toe zijn gekomen. Ook hebben we diverse mailtjes gekregen met opmerkingen. Het was erg prettig te vernemen dat alle leden erg enthousiast zijn over de plannen! Na de vakantie hopen we verdere stappen te kunnen zetten. Heb je nog opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter Taco Homan.


Scenario’s hangen ook in het clubgebouw

Vanaf 5 juni hangen de scenario’s aan de ramen in het clubgebouw. Ook heb je ze ontvangen via de mail en de KNLTB Clubapp.

 

Geef je mening eventueel via de mail

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een inloopavond te bezoeken? Geef dan je mening via secretaris@ltsteenwijk.nl

 

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid)
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van de naastgelegen hal).

 

Waarom herontwikkeling van het park

We willen klaar zijn voor de toekomst! Er zijn een aantal banen die sowieso gerenoveerd moeten worden. Daarnaast hebben we een hele mooie ledenstijging, een record aantal lessers en steeds meer leden die in de avond vrij willen tennissen, trainen, tossen of competitie willen spelen. Bovendien spelen we in op de populariteit van Padel.

 

Hoe verloopt dit proces?

Het proces vindt plaats door veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid).

 

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is dat je uitgenodigd wordt voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stemmen de leden voor één scenario. De uitnodiging volgt nog. Mochten er nog vragen zijn laat het ons dan gerust weten.

Namens het bestuur,

Taco Homan Voorzitter LTC Steenwijk, voorzitter@ltcsteenwijk.nl

 


Update 2 mei 2021

De eerste maanden van 2021 is veel werk verzet is door het bestuur voor de herinrichting van het huidige park. Marc Nuyten is bereid gevonden om het proces te monitoren. Er is veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid) voor de herontwikkeling van het park.

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid).
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomst van de naastgelegen hal).

3 scenario’s

Inmiddels zijn er door het bestuur 3 scenario’s gekozen die momenteel door Plann Ing verder uitgewerkt worden. Naast ruimtelijke schetsen en 3D tekeningen zal ook voor elk scenario een kostenraming gemaakt worden. Deze fase verwachten we eind mei te kunnen afronden waarna de 3 scenario’s aan de leden voorgesteld worden. Dit zal zowel digitaal gebeuren alsook op het park en dan bij voorkeur met inloopavonden. De vervolgstap is het inplannen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijzondere ALV zal het bestuur de ALV vragen om een keuze te maken.

Grondruil

Er vindt dit jaar ook nog een grondruil plaats. De gemeente ruilt de gravelbanen + helft baan 6 en perken in voor de parkeerplaats (de gravelbanen en de helft van baan 6 is pachtgrond). De ingang van het tennispark wordt naar de andere kant verlegd op kosten van de gemeente (€ 34.000). LTC Steenwijk houdt het recht op parkeren op de parkeerplaats (dorpshuis en basisschool).

Nieuw: padelcommissie gezocht!

Vooruitlopend op de ontwikkelingen met betrekking tot de komst van Padel is er besloten tot het oprichten van een padelcommissie.  Padel groeit enorm hard  en wordt steeds populairder. De teller staat momenteel op 206 locaties met in totaal 473 banen. Ook in Noordoost-Nederland neemt het aantal padelbanen snel toe. Padel is een dynamische sport, gemakkelijk te leren, sociaal en geschikt voor alle leeftijden. Voor deze commissie zoeken wij leden die enthousiast en ondernemend zijn en deze nieuwe sport in onze vereniging te integreren maar ook de energie hebben deze sport in de gemeente Steenwijkerland op de kaart te zetten. Vanuit zowel het bestuur als de KNLTB zal er actief ondersteuning gegeven worden.


Update 14 maart 2021

Het bestuur heeft Plann ingenieurs, een ingenieursbureau uit Meppel, in de arm genomen om verschillende scenario’s uit te werken en door te rekenen met betrekking tot de herontwikkeling van ons park. Plann ingenieurs heeft jarenlange advieservaring in de aanleg, herinrichting en de renovaties van sportaccommodaties. De komende weken wordt er intensief gewerkt aan de scenario’s en uiteindelijk zullen we twee scenario’s tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering voorleggen.

Zoals wellicht bekend, heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor het terrein waarop momenteel  ’t PuzzelsTuk en de scouting is gevestigd. Een wens van de gemeente is om een grotere parkeervoorziening te hebben die in eigendom is van de gemeente. Hierover hebben we diverse constructieve besprekingen gehad en hebben de volgende afspraken gemaakt:

 • LTC Steenwijk ruilt het stuk grond van de parkeerplaats (925m2) tegen het achterste gedeelte van het complex dat wij in erfpacht hebben (3.340m2) en waarover we jaarlijks erfpacht betalen.
 • De gemeente herinricht en vergroot de parkeerplaats. LTC leden en bezoekers van LTC kunnen van deze parkeerplaats gebruik blijven maken.
 • De ingang van het park zal door het bovenstaande verplaatst worden. De nieuwe ingang zal komen te liggen tussen baan 3 en de kleedkamers. Hier bevindt zich momenteel reeds een ingang. Er zal een nieuw pad aangelegd worden van de parkeerplaats naar de nieuwe ingang. De gemeente zal de aanleg voor haar rekening nemen.

Tijdens de ALV zullen we dieper op dit thema ingaan.


Update 24 juni 2020

Nog altijd houden we twee opties open voor wat betreft de locatie van ons park; ofwel de huidige locatie ofwel een verhuizing naar de Groene Long.

Aangezien wij en alle betrokkenen meer tijd nodig hebben om de laatste optie serieus te onderzoeken – dit voornamelijk door diverse externe factoren – hebben we besloten klein onderhoud aan het huidige park te doen alsmede vervanging van bepaalde zaken. Enkele resultaten zijn al zichtbaar, zo hebben we in een vorige nieuwsbrief al aangehaald dat we LED verlichting hebben laten aanleggen – welke trouwens demontabel is en bij een mogelijke verhuizing meegenomen kan worden -, is het meubilair vervangen en zal op korte termijn herstelwerkzaamheden aan baan drie plaatsvinden.

Zeker met name dankzij de laatste ingreep (herstelwerkzaamheden aan baan 3) is de verwachting dat we nog minimaal 3 jaar voort kunnen zonder groot onderhoud/renovatie. Deze 3 jaar is tevens een tijdspanne die we nodig hebben om samen met de andere betrokkenen een finaal plan klaar te hebben indien we een nieuw park willen realiseren..


Update 22 november 2019

Update status park – gesprekken hervat

Na de vakantie zijn de gesprekken met alle partijen hervat en zijn ook de gesprekken geïntensiveerd. Voorlopige schetsen zijn gemaakt en besproken en dienen als basis voor de verdere uitwerking. Uiteraard is dit nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een nieuw park wordt gerealiseerd; wij houden als bestuur nog altijd alle opties open.

Mocht het al tot een verplaatsing van het park komen, dan zal er nog geruime tijd overheen gaan voordat het ook daadwerkelijk zover zal zijn. Gelet op de besluitvormingen (intern met een Algemene Ledenvergadering en extern met de gemeente en overige), procedures, aanbestedingen, bouw,….


LED verlichting

Zoals besproken houden wij twee opties open en zijn we daarom afwachtend in investeringen in het huidige park. Echter, gelet op de aanhoudende en oplopende problemen met de huidige verlichtingsinstallatie op ons park, hebben wij als bestuur de beslissing genomen om tot vervanging van de huidige gastontladingslampen over te gaan.

Hierbij heeft bij ons voorop gestaan dat het een duurzame investering moet zijn; dit houdt in dat we 1) per direct een serieuze besparing willen waardoor de terugverdientijd van de investering beperkt is en 2) bij een mogelijke verhuizing de installatie mee kan verhuizen. Daarnaast moet het uiteraard financieel draagbaar zijn.

Met de aanschaf van Lumosa ledverlichting voldoen we aan alle doelstellingen die we onszelf hebben gesteld; de directe energiebesparing is bij gelijk gebruik op 65%, de installatie kan – exclusief de bestaande palen waarop de LED armaturen worden gemonteerd – overgezet worden, de terugverdientijd (zonder indexering van de stroomprijs) is 2,9 jaar en het we kunnen het – los van mogelijke extra subsidies – volledig finanieren uit het geboekte 2019 resultaat.

De werkzaamheden zullen op 13 januari beginnen en vermoedelijk 2 dagen in beslag nemen. De banen zullen op deze dagen gesloten zijn.


Update 5 september 2019

Vlak voor het begin van de zomervakantie hebben we met diverse betrokken partijen gesproken en op basis daarvan is afgesproken, vrijblijvend, een aantal schetsen te maken van mogelijkheden waar LTC Steenwijk met minimaal 7 banen in de Groene Long ingepast kan worden. Tijdens de zomervakantie heeft dit stilgelegen en, nu de vakantie voorbij is, hebben we dit weer opgepakt en zijn de eerste schetsen gemaakt. Deze zullen binnenkort besproken worden met de andere betrokken partijen, dit staat voor medio september gepland. Afhankelijk van de uitkomst gaan we bekijken of en hoe we verder willen gaan. Wel blijft het doel op korte termijn duidelijk te hebben wat de (on)mogelijkheden zijn.


Update 17 juli 2019

Het Bestuur heeft aangegeven regelmatig een update te gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Gelet op de drukte op ons park, met name op doordeweekse avonden en de ledenaanwas in de afgelopen weken, hebben we onze eisen met betrekking tot het minimum aantal banen aangepast bij verhuizing van het park. Gingen we eerst uit van 6 banen met een optie op 1 extra baan. Nu hebben we dit aangepast aan 7 banen en 1 baan optioneel. De gesprekken met de stakeholders zijn ook de afgelopen weken doorgegaan en zullen na de vakantie vervolgd worden.


Update 18 juni 2019

In een eerder stadium hebben we aangegeven dat het streven was om in juni 2019 meer duidelijkheid te geven over de overgebleven scenario’s en een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen om de opties voor te stellen. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het echter eind juni en zijn we nog niet zover dat we dat kunnen. Dit betekent niet dat we in de afgelopen maanden stil hebben gestaan, integendeel, we boeken progressie en zijn overleg met alle betrokken partijen en verwachten in de komende weken meer duidelijk te hebben over de alternatieven. De komende weken zullen we diverse gesprekken hebben en gelet op de aankomende zomerperiode zullen we een bijzondere ALV niet eerder dan eind Q3, begin Q4 – mits we dan duidelijkheid kunnen geven – beleggen om zo een zo groot mogelijk aantal leden in staat te stellen aanwezig te zijn.


Update 23 mei 2019

Zoals eerder aangegeven is voor beide scenario’s een kostenplaatje gemaakt. Voor het scenario ‘investeren in het huidige park’ is het daarmee op dit moment klaar, alhoewel we nog wel onderzoeken wat LED verlichting kost aangezien de terugverdientijd erg kort is en zelfs bij een eventuele verhuizing een haalbare kaart is. Met betrekking tot het scenario ‘verhuizen’ kunnen we op dit moment niet meer informatie geven dan dat we met betrokken partijen in gesprek zijn en mogelijke locaties bespreken, hierbij zitten ook enkele interessante alternatieven bij. Het is helaas te vroeg om hier in detail op in te gaan; pas als dit concreter zou gaan worden kunnen we hier op ingaan.


Update 15 april 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur een korte update gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Uit de reacties van de ALV werd duidelijk dat er bij de leden behoefte is om op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de voortgang en hierin komen wij graag tegemoet.

Van de 6 scenario’s die we vorig jaar hebben gepresenteerd zijn er uiteindelijk 2 overgebleven die momenteel verder onderzocht worden. Van het eerste scenario – upgraden van het park op de huidige locatie – ligt een ruw opgezet plan klaar. Dit plan behelst het vervangen van baan 1-3, het vervangen van de verlichting (LED), een upgrade van de accommodatie naar de geldende normen inclusief verduurzaming en het verplaatsen van de ingang. Op basis van de offertes hebben we een redelijk beeld van de kosten van dit scenario en in deze verkennende fase volstaat de informatie die we hebben ingewonnen waardoor verdere gedetailleerde uitwerking momenteel niet nodig is.

Het tweede alternatieve scenario – verhuizen van het park naar de groene long – vergt veel meer tijd aangezien hier 1) meerdere partijen bij betrokken zijn en 2) we expertise van buitenaf moeten inhuren omdat de bouw van een nieuw park complex is. Momenteel zijn we in gesprek met de genoemde partijen en hebben we, met hulp van een extern adviesbureau, een goed overzicht van het kostenplaatje. Hierbij zijn we uitgegaan van een compacter en volledig verduurzaamd complex met 6 banen, inslahok en een optie tot uitbreiding. Eventuele extra opties als bijvoorbeeld padelbanen – zoals ook door de KNLTB gesuggereerd in ons meest recente gesprek – zijn vooralsnog niet meegenomen in het plan.

De komende weken gaan de gesprekken door en, afhankelijk van hoe de gesprekken vlotten, hopen we eind kwartaal twee met meer informatie te komen.

Parallel aan de gesprekken werken we aan een ledenraadpleging om in de besluitvorming de wensen van de leden mee te nemen en binnenkort zal hier meer informatie over verschaft worden.

Uiteindelijke aanbevelingen van het bestuur zullen tijdens een bijzondere ALV voorgelegd worden.