Bijzondere Algemene Ledenvergadering: 15-1-2022

Bijzondere Algemene Ledenvergadering: 15-1-2022.

De leden van LTC Steenwijk zijn uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering om te stemmen over de herinrichting van het park. Dit vindt plaats op zaterdag 15 januari om 15.00 uur.

Agenda en besluit tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering:

1. Samenvatting gepresenteerde scenario’s
Het bestuur van LTC Steenwijk heeft als doelstelling om een toekomstbestendig tennis- en padelpark te realiseren waarbij, in lijn met de missie van LTC Steenwijk, iedereen welkom is voor recreatief tennis maar waar ook de competitieve speler zijn of haar uitdaging vindt en waarbij LTC Steenwijk dient als open ontmoetingsplaats. Overige kenmerken die het bestuur heeft gesteld waar het vernieuwde park aan moet voldoen zijn: onderhoudsarm, duurzaam en financieel verantwoord.

2. Resultaten en conclusies inloopavonden
Tijdens de inloopavonden zijn de drie mogelijke toekomstscenario’s aan de leden gepresenteerd. Leden konden naast hun voorkeursscenario ook feedback geven op de diverse scenario’s.

3. Haalbaarheidsonderzoek voorkeursscenario
Met het voorkeursscenario als basis, is het bestuur een (financiële) haalbaarheidsstudie gaan doen. Op basis van deze studie komt het bestuur met een voorstel plan van aanpak.

4. Fasering werkzaamheden
Voorstel van besluit: Het bestuur stelt een fasering voor op basis van het voorkeursscenario. Fase 1 zal in 2022 gerealiseerd kunnen worden, waarna er jaarlijks een meetpunt is om te bepalen of en wanneer de volgende fase uitgevoerd kan worden.

Op deze middag zal er hoofdelijk gestemd worden. Leden dienen zich ten laatste 10 januari aan te melden bij onze secretaris Peter Bandringa (secretaris@ltcsteenwijk.nl) Leden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn maar wel willen deelnemen en willen stemmen, dienen dit vooraf duidelijk te maken bij onze secretaris. Voor deze leden zal een live-videoverbinding opgezet worden. Let op, het aantal leden dat hierin kan deelnemen is beperkt.

Leden die fysiek aanwezig willen zijn dienen een geldige corona-toegangsbewijs te kunnen overleggen.

Taco Homan, namens het Bestuur van LTC Steenwijk