Nieuw proces bij draaien kantinedienst

Nieuw proces bij draaien kantinedienst

  1. Wanneer je ingeroosterd staat voor kantinedienst, dan wordt de contributie verhoogd met € 30,- (€ 15,- wordt eind april geïncasseerd en € 15,- eind juli).
  2. Je kunt de bardienst borg terugverdienen door bardienst te draaien. Per keer wordt € 15,- teruggestort, tot maximaal 2x (€ 30,-).
  3. Mocht je maar 1x ingeroosterd staan dan krijg je op het einde van het seizoen de resterende € 15,- teruggestort.
  4. Het is mogelijk dat van tijd tot tijd er kleine aanpassingen komen op het bardienstrooster. Deze zullen dan verwerkt en zichtbaar zijn in de KNLTB.CLUB app.
  5. Iedereen die bardienst draait krijgt een automatisch gegenereerde mail van KNLTB.CLUB met een herinnering, datum/tijdstip en korte instructie. Controleer tijdig of je op de aangegeven datum en tijdstip kan.
  6. Onderling ruilen is uiteraard mogelijk maar geef dat tijdig aan de kantinecommissie door via kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl

Meer informatie over draaien kantinedienst.

.