Commissies

Het Dagelijks bestuur is afhankelijk van gemotiveerde vrijwilligers, maar bovenal ook van leden die de kennis en competenties bezitten om de verschillende portefeuilles te kunnen dragen en leiden.

Banen reserveren via KNLTB.Club:
contactpersoon: Karen Vochteloo
E-mail: p.w.vochteloo@ziggo.nl
Reserveren van de banen t.b.v. tennisles, tossmomenten, competities, toernooien, etc.


LTC Steenwijk kent verder een aantal commissies. Wat doen onze commissies: (klik op de betreffende commissie voor meer info)

Accommodatie- of parkcommissie:
contactpersoon: Johan Middeldorp
tel: 06-38641668
E-mail: accommodatiecommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van alle banen en alles rondom en op het park

Jeugdcommissie:
contactpersoon: Maureen Damhuis
tel. 06-15456752
E-mail: jeugdcommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van de jeugdtoernooien en competitie; controle op het jeugdbeleidsplan; aanspreekpunt voor jeugdzaken en contactpunt tussen trainer en jeugdleden.

Kantinecommissie:
contactpersoon: Michel Oostenrijk
tel 06-41236022
E-mail: kantinecommissie@ltcsteenwijk.nl
Voorraadbeheer; inroosteren kantinediensten (door de leden); financieel beheer kantinekas; verzorging clubgebouw

Sponsorcommissie:
contactpersoon: Michel Smit
tel 06-83054073
E-mail: sponsorcommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van contracten voor adverteerders, bord- en toernooisponsors; bezoeken van sponsors en/of adverteerders bij verlenging contracten; zoeken en bezoeken van nieuwe sponsors en/of adverteerders

Technische commissie: 
contactpersoon: Marijke Falkena (06-10749899) en Taco Homan (06-20302024)
E-mail: technischecommissie@ltcsteenwijk.nl
Verzorging van de voorjaars- en najaarscompetitie; controle op het technische beleid voor senioren en junioren

Toernooicommissie:
contactpersoon: Alice van Gunst
tel 06-45910278
E-mail: toernooi@ltcsteenwijk.nl
Organisatie, verzorging en begeleiding voor en tijdens clubkampioenschappen en toernooien