Sponsorcommissie

Michel Smit Adres volgt 06-83054073
email: sponsorcommissie@ltcsteenwijk.nl
Zie ons compleet sponsoroverzicht
Ook interesse om LTC Steenwijk te sponsoren? Lees meer over ons programma
Activiteiten

De sponsorcommissie heeft als doel het verzorgen van de contacten tussen de bestaande sponsoren en het bestuur van LTC Steenwijk. Ook het bezoeken van nieuwe potentiële sponsoren hoort hierbij. De inkomsten van de sponsorgelden komen voort uit de opbrengst van de ‘Club van 50’, het SponsorCollectief, de reclameborden langs de omheining van het park, als baansponsor en uit bijdragen van tennistoernooien. Tevens verzorgt de sponsorcommissie de controle van de reclameborden in het park, de coördinatie van de eventuele verplaatsing van de borden en het opknappen van reclameborden.

Jaarlijkse werkzaamheden

Ogen en oren open houden met het oog op potentiële sponsors. Bezoeken mogelijke sponsors met gebruik van het sponsorplan. Jaarlijks contact onderhouden voor de reclameborden en eventuele wijzigingen doorgeven. Coördinatie en planning van alle activiteiten m.b.t. adverteerders, bord- en toernooisponsors. Verzorgen van de financiële administratie rondom de sponsoren en nauw overleg met de penningmeester. Balans opmaken van resultaat m.b.t. bord en toernooisponsors. Eventuele sponsormogelijkheden voor volgend seizoen vastleggen. Deelnemen aan vergadering en brainstormen over mogelijke sponsoractiviteiten.

Namens de sponsorcommissie