Technische Commissie

Marijke Falkena  06-10749899
Taco Homan Koterhoek 33, Steenwijk  06-20302024
email: technischecommissie@ltcsteenwijk.nl
Activiteiten

De hoofddoelstelling van de Technische Commissie (TC) is het spelpeil van de leden in het beste geval te verhogen en in het slechtste geval te consolideren. Om deze doelstelling te realiseren heeft de TC een aantal taken geformuleerd die jaarlijks uit gevoerd dienen te worden. Deze zijn onder meer:

 • Beleid maken voor senioren (TC) en junioren (jeugdcommissie) en het controleren van het jeugdbeleidsplan.
 • Het opzetten van competities.
 • Het indelen van competitie teams in overleg met de trainer.
 • Het reserveren van de banen voor competitie en training.
 • Het opzetten van les en trainingsprogramma’s samen met de trainer.
 • Het bestuur adviseren bij het bepalen van les en trainingstarieven.
 • Leden stimuleren om aan toernooien deel te nemen.

Uit deze taken vloeien natuurlijk een aantal werkzaamheden voort. De voornaamste zijn:

 • Het indelen en opgeven van alle competitieteams bij de KNLTB.
 • Leden informeren over de diverse competitiesoorten.
 • Het uitzoeken en distribueren van de competitiebescheiden.
 • Het bestellen van de competitie- en toernooiballen.
 • Per nieuwsbrief de leden informeren over competities, lessen, trainingen en cursussen (VCL, scheidsrechter, etc.).
 • De deelname van leden aan activiteiten stimuleren door het plaatsen van artikelen in de nieuwsbrief.
 • Vergaderen met de diverse commissies, trainer en bestuur over teamindeling, competitie, lessen en toernooien.

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd bij de TC terecht. Wij wensen je een sportief en prettig tennis seizoen toe met veel kampioenen.

Marga Kleiwert en Marleen Schepers