Ons laatste nieuws en updates

Woensdagavond herenteam kampioen!

05/25/2017

Woensdagavond herenteam voor derde keer op rij kampioen!
Alle competitiewedstrijden zijn bij tennisvereniging LTC Steenwijk gespeeld. Er deden 12 seniorenteams mee, 4 jeugdteams en 1 Zomeravondcompetitie team. Er is 1 team kampioen geworden. De woensdagavond heren 2e klasse met Martijn Doze, Roy Jansen, Arjan Oosterhof, Dick Krommenhoek en Niek Stok zijn voor de 3e keer op rij kampioen  geworden! Het was spannend tot de laatste dag. want 3 teams hadden evenveel punten. Doordat de heren geen enkel punt verspeelden op de laatste competitiedag hadden ze evenveel punten als T.V. De Greveling 1 (Oudehaske). Maar omdat Steenwijk de onderlinge wedstrijd had gewonnen, spelen de heren van Steenwijk volgend jaar in de 1e klasse.

LEES MEER

Vrijwilliger Henk Koolen neemt na 25 jaar afscheid

05/23/2017

Tijdens de vrijwilligersavond van 11 mei is er onder het genot van een gourmet en tennisquiz stilgestaan bij het afscheid van Henk Koolen uit de Accommodatiecommissie (AC) en als lid van LTC Steenwijk. Op de foto hieronder bedankt onze secretaris, Peter Bandringa, Henk Koolen voor al zijn inzet. Henk wordt hier omringd door een aantal Accommodatiecommissieleden. Mannen bedankt!

 


Henk is meer dan 25 jaar nauw betrokken geweest bij het wel en wee van de accommodatie van de LTC. In de begin jaren was Henk groundsman en regelde alles m.b.t. het onderhoud van het park. Van grasmaaien, snoeien, tegels leggen, onkruid wieden, kleine klusjes tot op- en afbouw van de gravelbanen. In eerste instantie werden de gravelbanen door de NoordWestGroep in het begin van het seizoen speelklaar gemaakt onder toeziend oog van Henk.


Doordat de kosten erg hoog waren heeft Henk met een aantal leden van de Accommodatiecommissie besloten al dit werk zelf te gaan doen.
Elke dinsdagochtend is de Accommodatiecommissie aanwezig vanaf 9 uur. Er wordt gestart met een kop koffie en de taken worden verdeeld. Rond 12 uur zijn de werkzaamheden afgerond.


Het park ligt er altijd perfect bij. Dit houdt in dat de AC ook wel eens op andere tijdstippen aanwezig is voor een klus. In de winter bepaald de AC of er wel op de velden gespeeld kan worden i.v.m. sneeuw of bevriezing. De AC heeft ook grote klussen gedaan. Denk aan de aanleg van een nieuwe leiding voor de sproeiinstallatie op de gravelbanen en het realiseren van de mini banen. Het is teveel om op te noemen wat Henk met de AC allemaal gedaan heeft voor de LTC, maar het park ligt er voortreffelijk bij en dat is volledig toe te schrijven aan de AC.


Henk is tot op hoge leeftijd actief geweest in de AC, maar aan alles komt een eind. Het lichaam ging steeds meer tegenwerken. Tijdens de gezellige vrijwilligersavond heeft de secretaris Henk lovende woorden toegesproken en een dinerbon van Rhodos met een fles wijn aangeboden. Petje af Henk… Bedankt voor jouw enthousiasme en inzet voor de LTC!

Peter Bandringa namens het Bestuur van LTC Steenwijk

Status update park

04/15/2017

Update 31 juli 2021

Op 7 juni, 15 juni en woensdag 23 juni waren er inloopavonden voor onze leden. Er werden diverse scenario’s gepresenteerd van de herontwikkeling van ons tennispark. Het was mooi te zien dat zoveel leden hier naar toe zijn gekomen. Ook hebben we diverse mailtjes gekregen met opmerkingen. Het was erg prettig te vernemen dat alle leden erg enthousiast zijn over de plannen! Na de vakantie hopen we verdere stappen te kunnen zetten. Heb je nog opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter Taco Homan.


Scenario’s hangen ook in het clubgebouw

Vanaf 5 juni hangen de scenario’s aan de ramen in het clubgebouw. Ook heb je ze ontvangen via de mail en de KNLTB Clubapp.

 

Geef je mening eventueel via de mail

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om een inloopavond te bezoeken? Geef dan je mening via secretaris@ltsteenwijk.nl

 

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid)
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen van de naastgelegen hal).

 

Waarom herontwikkeling van het park

We willen klaar zijn voor de toekomst! Er zijn een aantal banen die sowieso gerenoveerd moeten worden. Daarnaast hebben we een hele mooie ledenstijging, een record aantal lessers en steeds meer leden die in de avond vrij willen tennissen, trainen, tossen of competitie willen spelen. Bovendien spelen we in op de populariteit van Padel.

 

Hoe verloopt dit proces?

Het proces vindt plaats door veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid).

 

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is dat je uitgenodigd wordt voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering stemmen de leden voor één scenario. De uitnodiging volgt nog. Mochten er nog vragen zijn laat het ons dan gerust weten.

Namens het bestuur,

Taco Homan Voorzitter LTC Steenwijk, voorzitter@ltcsteenwijk.nl

 


Update 2 mei 2021

De eerste maanden van 2021 is veel werk verzet is door het bestuur voor de herinrichting van het huidige park. Marc Nuyten is bereid gevonden om het proces te monitoren. Er is veel overleg met de gemeente, Ingenieurs bureau uit Meppel (Plann Ing) en Sportstroom (duurzaamheid) voor de herontwikkeling van het park.

Het bestuur heeft een programma van eisen opgesteld:

 • 8 all weather banen + verlichting
 • 2 padelbanen (met uitbreidingsmogelijkheid).
 • Uplifting van het clubgebouw
 • Eventueel overkapping van een buitenbaan (afhankelijk van toekomst van de naastgelegen hal).

3 scenario’s

Inmiddels zijn er door het bestuur 3 scenario’s gekozen die momenteel door Plann Ing verder uitgewerkt worden. Naast ruimtelijke schetsen en 3D tekeningen zal ook voor elk scenario een kostenraming gemaakt worden. Deze fase verwachten we eind mei te kunnen afronden waarna de 3 scenario’s aan de leden voorgesteld worden. Dit zal zowel digitaal gebeuren alsook op het park en dan bij voorkeur met inloopavonden. De vervolgstap is het inplannen van een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijzondere ALV zal het bestuur de ALV vragen om een keuze te maken.

Grondruil

Er vindt dit jaar ook nog een grondruil plaats. De gemeente ruilt de gravelbanen + helft baan 6 en perken in voor de parkeerplaats (de gravelbanen en de helft van baan 6 is pachtgrond). De ingang van het tennispark wordt naar de andere kant verlegd op kosten van de gemeente (€ 34.000). LTC Steenwijk houdt het recht op parkeren op de parkeerplaats (dorpshuis en basisschool).

Nieuw: padelcommissie gezocht!

Vooruitlopend op de ontwikkelingen met betrekking tot de komst van Padel is er besloten tot het oprichten van een padelcommissie.  Padel groeit enorm hard  en wordt steeds populairder. De teller staat momenteel op 206 locaties met in totaal 473 banen. Ook in Noordoost-Nederland neemt het aantal padelbanen snel toe. Padel is een dynamische sport, gemakkelijk te leren, sociaal en geschikt voor alle leeftijden. Voor deze commissie zoeken wij leden die enthousiast en ondernemend zijn en deze nieuwe sport in onze vereniging te integreren maar ook de energie hebben deze sport in de gemeente Steenwijkerland op de kaart te zetten. Vanuit zowel het bestuur als de KNLTB zal er actief ondersteuning gegeven worden.


Update 14 maart 2021

Het bestuur heeft Plann ingenieurs, een ingenieursbureau uit Meppel, in de arm genomen om verschillende scenario’s uit te werken en door te rekenen met betrekking tot de herontwikkeling van ons park. Plann ingenieurs heeft jarenlange advieservaring in de aanleg, herinrichting en de renovaties van sportaccommodaties. De komende weken wordt er intensief gewerkt aan de scenario’s en uiteindelijk zullen we twee scenario’s tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering voorleggen.

Zoals wellicht bekend, heeft de gemeente de plannen gepresenteerd voor het terrein waarop momenteel  ’t PuzzelsTuk en de scouting is gevestigd. Een wens van de gemeente is om een grotere parkeervoorziening te hebben die in eigendom is van de gemeente. Hierover hebben we diverse constructieve besprekingen gehad en hebben de volgende afspraken gemaakt:

 • LTC Steenwijk ruilt het stuk grond van de parkeerplaats (925m2) tegen het achterste gedeelte van het complex dat wij in erfpacht hebben (3.340m2) en waarover we jaarlijks erfpacht betalen.
 • De gemeente herinricht en vergroot de parkeerplaats. LTC leden en bezoekers van LTC kunnen van deze parkeerplaats gebruik blijven maken.
 • De ingang van het park zal door het bovenstaande verplaatst worden. De nieuwe ingang zal komen te liggen tussen baan 3 en de kleedkamers. Hier bevindt zich momenteel reeds een ingang. Er zal een nieuw pad aangelegd worden van de parkeerplaats naar de nieuwe ingang. De gemeente zal de aanleg voor haar rekening nemen.

Tijdens de ALV zullen we dieper op dit thema ingaan.


Update 24 juni 2020

Nog altijd houden we twee opties open voor wat betreft de locatie van ons park; ofwel de huidige locatie ofwel een verhuizing naar de Groene Long.

Aangezien wij en alle betrokkenen meer tijd nodig hebben om de laatste optie serieus te onderzoeken – dit voornamelijk door diverse externe factoren – hebben we besloten klein onderhoud aan het huidige park te doen alsmede vervanging van bepaalde zaken. Enkele resultaten zijn al zichtbaar, zo hebben we in een vorige nieuwsbrief al aangehaald dat we LED verlichting hebben laten aanleggen – welke trouwens demontabel is en bij een mogelijke verhuizing meegenomen kan worden -, is het meubilair vervangen en zal op korte termijn herstelwerkzaamheden aan baan drie plaatsvinden.

Zeker met name dankzij de laatste ingreep (herstelwerkzaamheden aan baan 3) is de verwachting dat we nog minimaal 3 jaar voort kunnen zonder groot onderhoud/renovatie. Deze 3 jaar is tevens een tijdspanne die we nodig hebben om samen met de andere betrokkenen een finaal plan klaar te hebben indien we een nieuw park willen realiseren..


Update 22 november 2019

Update status park – gesprekken hervat

Na de vakantie zijn de gesprekken met alle partijen hervat en zijn ook de gesprekken geïntensiveerd. Voorlopige schetsen zijn gemaakt en besproken en dienen als basis voor de verdere uitwerking. Uiteraard is dit nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk een nieuw park wordt gerealiseerd; wij houden als bestuur nog altijd alle opties open.

Mocht het al tot een verplaatsing van het park komen, dan zal er nog geruime tijd overheen gaan voordat het ook daadwerkelijk zover zal zijn. Gelet op de besluitvormingen (intern met een Algemene Ledenvergadering en extern met de gemeente en overige), procedures, aanbestedingen, bouw,….


LED verlichting

Zoals besproken houden wij twee opties open en zijn we daarom afwachtend in investeringen in het huidige park. Echter, gelet op de aanhoudende en oplopende problemen met de huidige verlichtingsinstallatie op ons park, hebben wij als bestuur de beslissing genomen om tot vervanging van de huidige gastontladingslampen over te gaan.

Hierbij heeft bij ons voorop gestaan dat het een duurzame investering moet zijn; dit houdt in dat we 1) per direct een serieuze besparing willen waardoor de terugverdientijd van de investering beperkt is en 2) bij een mogelijke verhuizing de installatie mee kan verhuizen. Daarnaast moet het uiteraard financieel draagbaar zijn.

Met de aanschaf van Lumosa ledverlichting voldoen we aan alle doelstellingen die we onszelf hebben gesteld; de directe energiebesparing is bij gelijk gebruik op 65%, de installatie kan – exclusief de bestaande palen waarop de LED armaturen worden gemonteerd – overgezet worden, de terugverdientijd (zonder indexering van de stroomprijs) is 2,9 jaar en het we kunnen het – los van mogelijke extra subsidies – volledig finanieren uit het geboekte 2019 resultaat.

De werkzaamheden zullen op 13 januari beginnen en vermoedelijk 2 dagen in beslag nemen. De banen zullen op deze dagen gesloten zijn.


Update 5 september 2019

Vlak voor het begin van de zomervakantie hebben we met diverse betrokken partijen gesproken en op basis daarvan is afgesproken, vrijblijvend, een aantal schetsen te maken van mogelijkheden waar LTC Steenwijk met minimaal 7 banen in de Groene Long ingepast kan worden. Tijdens de zomervakantie heeft dit stilgelegen en, nu de vakantie voorbij is, hebben we dit weer opgepakt en zijn de eerste schetsen gemaakt. Deze zullen binnenkort besproken worden met de andere betrokken partijen, dit staat voor medio september gepland. Afhankelijk van de uitkomst gaan we bekijken of en hoe we verder willen gaan. Wel blijft het doel op korte termijn duidelijk te hebben wat de (on)mogelijkheden zijn.


Update 17 juli 2019

Het Bestuur heeft aangegeven regelmatig een update te gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Gelet op de drukte op ons park, met name op doordeweekse avonden en de ledenaanwas in de afgelopen weken, hebben we onze eisen met betrekking tot het minimum aantal banen aangepast bij verhuizing van het park. Gingen we eerst uit van 6 banen met een optie op 1 extra baan. Nu hebben we dit aangepast aan 7 banen en 1 baan optioneel. De gesprekken met de stakeholders zijn ook de afgelopen weken doorgegaan en zullen na de vakantie vervolgd worden.


Update 18 juni 2019

In een eerder stadium hebben we aangegeven dat het streven was om in juni 2019 meer duidelijkheid te geven over de overgebleven scenario’s en een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) te beleggen om de opties voor te stellen. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief is het echter eind juni en zijn we nog niet zover dat we dat kunnen. Dit betekent niet dat we in de afgelopen maanden stil hebben gestaan, integendeel, we boeken progressie en zijn overleg met alle betrokken partijen en verwachten in de komende weken meer duidelijk te hebben over de alternatieven. De komende weken zullen we diverse gesprekken hebben en gelet op de aankomende zomerperiode zullen we een bijzondere ALV niet eerder dan eind Q3, begin Q4 – mits we dan duidelijkheid kunnen geven – beleggen om zo een zo groot mogelijk aantal leden in staat te stellen aanwezig te zijn.


Update 23 mei 2019

Zoals eerder aangegeven is voor beide scenario’s een kostenplaatje gemaakt. Voor het scenario ‘investeren in het huidige park’ is het daarmee op dit moment klaar, alhoewel we nog wel onderzoeken wat LED verlichting kost aangezien de terugverdientijd erg kort is en zelfs bij een eventuele verhuizing een haalbare kaart is. Met betrekking tot het scenario ‘verhuizen’ kunnen we op dit moment niet meer informatie geven dan dat we met betrokken partijen in gesprek zijn en mogelijke locaties bespreken, hierbij zitten ook enkele interessante alternatieven bij. Het is helaas te vroeg om hier in detail op in te gaan; pas als dit concreter zou gaan worden kunnen we hier op ingaan.


Update 15 april 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur een korte update gegeven over de voortgang met betrekking tot het investeren op de huidige locatie of het verhuizen naar de groene long. Uit de reacties van de ALV werd duidelijk dat er bij de leden behoefte is om op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de voortgang en hierin komen wij graag tegemoet.

Van de 6 scenario’s die we vorig jaar hebben gepresenteerd zijn er uiteindelijk 2 overgebleven die momenteel verder onderzocht worden. Van het eerste scenario – upgraden van het park op de huidige locatie – ligt een ruw opgezet plan klaar. Dit plan behelst het vervangen van baan 1-3, het vervangen van de verlichting (LED), een upgrade van de accommodatie naar de geldende normen inclusief verduurzaming en het verplaatsen van de ingang. Op basis van de offertes hebben we een redelijk beeld van de kosten van dit scenario en in deze verkennende fase volstaat de informatie die we hebben ingewonnen waardoor verdere gedetailleerde uitwerking momenteel niet nodig is.

Het tweede alternatieve scenario – verhuizen van het park naar de groene long – vergt veel meer tijd aangezien hier 1) meerdere partijen bij betrokken zijn en 2) we expertise van buitenaf moeten inhuren omdat de bouw van een nieuw park complex is. Momenteel zijn we in gesprek met de genoemde partijen en hebben we, met hulp van een extern adviesbureau, een goed overzicht van het kostenplaatje. Hierbij zijn we uitgegaan van een compacter en volledig verduurzaamd complex met 6 banen, inslahok en een optie tot uitbreiding. Eventuele extra opties als bijvoorbeeld padelbanen – zoals ook door de KNLTB gesuggereerd in ons meest recente gesprek – zijn vooralsnog niet meegenomen in het plan.

De komende weken gaan de gesprekken door en, afhankelijk van hoe de gesprekken vlotten, hopen we eind kwartaal twee met meer informatie te komen.

Parallel aan de gesprekken werken we aan een ledenraadpleging om in de besluitvorming de wensen van de leden mee te nemen en binnenkort zal hier meer informatie over verschaft worden.

Uiteindelijke aanbevelingen van het bestuur zullen tijdens een bijzondere ALV voorgelegd worden.

Gezellig ‘Wii tennistoernooi voor de jeugd’

01/12/2017

Het doel was een gezellige middag voor de jeugd zodat ze elkaar weer kunnen ontmoeten!

Zondagmiddag 29 januari waren alle junioren van harte welkom in de kantine van LTC Steenwijk (Breakpoint) voor een hapje/drankje en het Wii tennistoernooi. Het doel was dat de tennisjeugd elkaar weer eens gezellig ontmoet. Op de spelcomputer werden ‘Wii tennisspelletje’ gespeeld. Maar tussendoor werd er ook gevoetbald, getennist en getafeltennist.Leuk om te zien dat de jeugd elkaar opzoekt en leuke sportieve activiteiten met elkaar doet. Was er ook een winnaar met het ‘Wii tennistoernooi’. Nee, daar was het niet om te doen. Een gezellige middag was het doel. En dat is het geworden!

LEES MEER

Beperkte beschikbaarheid banen in de week van 4 t/m 10 oktober

09/26/2016

In de week van 4 tot en met 10 oktober wordt het jaarlijkse open toernooi weer gespeeld op ons park. Dit jaar hebben we een record aantal deelnemers van meer dan 150. Een geweldig aantal en een bewijs dat ons open toernooi in enkele jaren is uitgegroeid tot een belangrijk regionaal toernooi.

Dit groot aantal deelnemers leidt er ook toe dat er door de week in de avonden en in het weekend beperkte tot geen beschikbaarheid is van de banen en dat meerdere competitiewedstrijden die gepland stonden verplaatst gaan worden. Daarnaast zal de toss op woensdag éénmalig niet doorgaan.

Competitieteams waarvan de wedstrijd omgezet wordt naar een uitwedstrijd krijgen bericht.

Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat het verplaatsen van competitiewedstrijden, het niet door laten gaan van de toss en de beperkte beschikbaarheid van banen tot enig ongemak kan leiden bij leden, maar hopen tegelijk op begrip aangezien dit open toernooi om meerdere redenen een belangrijk evenement is voor LTC Steenwijk.

In het kort op een rij: ·         

In de week van 4 tot en met 10 oktober beperkte recreatieve mogelijkheden in de avonduren alsmede in het weekend ·

Toss op woensdagavond gaat éénmalig niet door ·

Van meerdere competitieteams zullen de thuiswedstrijden omgezet worden naar een uitwedstrijd    

Wij wensen alle deelnemers aan het toernooi heel veel succes.

De kantine zal gedurende het toernooi geopend zijn en we nodigen alle leden dan ook van harte uit om op een van de avonden of tijdens het finaleweekend langs te komen.

Een coronacheck zal alleen nodig zijn als men in de kantine wil plaatsnemen. Op het terras en het afhalen van een drankje om die buiten te nuttigen is geen coronacheck vereist. Tevens is de hal en zijn de kleedkamers en toiletten zonder coronacheck toegankelijk.

LTC Steenwijk