Ons laatste nieuws en updates

Verslag Algemene Ledenvergadering 2 juli

07/02/2013

Op 2 juli was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij LTC Steenwijk. Hierbij een link naar het verslag. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris Peter Bandringa.

Verslag ALV 2 juli 2013

Pijpleidingen van de gravelbanen na 30 jaar vernieuwd!

05/30/2013

Een aantal mannen is heel erg druk geweest met het vervangen van de pijpleidingen naar de gravelbanen. Er is ontzettend veel werk verzet! En na hard werken mogen de mannen ook even uitrusten. Van links naar rechts: Jaap Ilmer, Egbert Kleen, Klaas Kuiper, Sierd van Engen en Gerard de Ridder. Jan Evenhuis en Arjen Bijleveld missen op de foto. Gelukkig was er ook nog hulp van anderen zoals Jan Broere en Peter Schut.

Andere invulling baan 7 – vragen en antwoorden

02/26/2011

Andere invulling baan 7 – vragen en antwoorden

Begin februari heeft het bestuur de definitieve beslissing genomen om een andere invulling te geven aan baan 7. De discussie over het wel of niet openhouden van baan 7 is niet nieuw en is een jaarlijks terugkerende discussie; zo gaan de eerste discussies al terug naar begin 2010 toen we het huidige beleidsplan schreven.

Baan 7 zal een groen (gras) plein gaan worden met een klein talud en met bankjes met zowel zicht op baan 6 als baan 8. Dit zal toeschouwers tijdens (competitie)wedstrijden beter in staat stellen de wedstrijd op een comfortabelere manier en met een beter zicht (lange zijde) te volgen. Hierdoor zal ons park (nog) aantrekkelijker worden, zeker tijdens toernooien. De reden voor de andere invulling van baan 7 wordt hieronder uitgelegd.

Alhoewel de kosten van het exploiteren van de 3 gravelbanen (7, 8 en 9) relatief laag zijn, is de verwachting dat ook deze banen te zijner tijd gerenoveerd moeten gaan worden. De KNLTB banenscan afgelopen najaar heeft tevens uitgewezen dat we ook rekening moeten houden dat banen 1, 2 en 3 binnen 3-5 jaar afgekeurd zullen gaan worden en vervangen dienen te worden. Het renoveren / vervangen van de banen is een zeer kostbare aangelegenheid; de kosten hiervan zijn voor LTC Steenwijk niet alleen te dragen en we zullen een beroep op externe bronnen als gemeentelijke subsidies moeten doen. Hierover is reeds een eerste gesprek geweest. Wat meegewogen hierbij wordt is de bijdrage die LTC Steenwijk zelf kan leveren en het ledenaantal.

Alhoewel we een financieel verantwoord beleid voeren (risicomijdend) en we in 2015 positief hebben afgesloten, stelt het stagnerend cq licht dalend ledenaantal ons wel voor een financiële uitdaging; de contributiegelden zijn onze voornaamste bron van inkomsten. Gelet op het huidige ledenaantal leven we met 9 banen feitelijk dan ook boven onze stand. Gelet op het ledenaantal zijn 4 banen ‘de norm’.

Na het ombouwen van baan 4, 5 en 6 naar kunstgras is baan 7 afgekeurd als wedstrijdbaan aangezien de uitloop aan de zijkant richting baan 6 onder de norm ligt; hierdoor kan deze baan niet als competitiebaan of als wedstrijdbaan gebruikt worden.

Het onderhoud wordt momenteel volledig door onze accommodatiecommissie uitgevoerd; het speelklaar maken van de banen in het voorjaar en het reguliere onderhoud is een tijdrovende en zware klus. Een compliment aan de gehele accommodatiecommissie is op zijn plaats aangezien de gravelbanen zeker in de omgeving van Steenwijk tot de beste gravelbanen gerekend mogen worden. Het werk wordt echter niet minder en de gemiddelde leeftijd van de accommodatiecommissie gaat ook omhoog en hier dienen we ook rekening mee te houden.

Alle genoemde punten hebben we meegewogen in onze beslissing en op basis van 1) de verwachte investeringen om de banen in de toekomst open te houden in combinatie met financiële uitdagingen, 2) de ontwikkeling van het ledenaantal en 3) de hoeveelheid werk die de banen met zich meebrengen hebben ons doen besluiten baan 7 te sluiten en een andere invulling te geven.

Met de accommodatiecommissie hebben we intensief overleg gehad en ook de nieuwe bestemming van baan 7 is aan de orde gekomen. Baan 8 en 9 zullen in het voorjaar speelklaar gemaakt worden en de plannen voor het ombouwen van baan 7, tegen een zo laag mogelijke prijs, zijn in een vergevorderd stadium.

Aangezien het een intensieve operatie is en er veel van de accommodatiecommissie gevraagd wordt hebben we bewust geen streefdatum genoemd, maar hulp van leden en wellicht externe partijen zal zeker gewenst zijn.

Als laatste willen we een woord van dank uitspreken aan alle huidige- en aftredende leden van de accommodatiecommissie; LTC Steenwijk heeft een uniek park dat tot de mooiste in het land gerekend mag worden; zonder de betrokkenheid en de inzet van de accommodatiecommissie, die ook nu het grootste deel van het werk voor haar rekening neemt, zou dit zeker niet het geval zijn!

Mochten er toch nog vragen zijn, neem dan gerust contact op

Namens het bestuur,

 

Taco Homan

Voorzitter LTC Steenwijk

voorzitter@ltcsteenwijk.nl

M 06-20302024

LTC Steenwijk