Tennisles
Tennisles van Erik, Wencke, Bas of Leon
Prijzen tennisles
en extra informatie
Padelles
Padelles van Bas Pengel & prijzen
Lesreglement
Seizoen zomer 2024

Kennismakingsaanbieding!

Wil je proberen of tennis iets voor je is? Maak dan gebruik van een speciale kennismakingsaanbieding: 10 lessen, inclusief lidmaatschap deze periode voor € 80,- op de buitenbanen van LTC Steenwijk. Meer informatie via trainers@ltcsteenwijk.nl

 

Tennisles zomer 2024 (inschrijving is gesloten)

Wil je graag tennisles volgen bij LTC Steenwijk? Je kon je t/m 25 maart aanmelden via het online inschrijfformulierDe zomerlessen beginnen vanaf maandag 8 april en duren 18 weken. Wil je toch nog graag les volgen? Wees er snel bij. We doen ons best je toch nog in een groep te plaatsen. Eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met onze hoofdtrainer Erik Dallinga: 06-30538199 of mail

 

Tennisles voor iedereen!

LTC Steenwijk maakt voor het geven van trainingen gebruik van ‘Tennis- en Padelschool Dallinga’. Onze trainers Erik Dallinga, Wencke Hogendijk, Leon Kuizenga en Bas Pengel hebben kennismakingsprogramma’s, jeugdtraining (recreatief en prestatief) en training voor volwassenen. Al vanaf vijf jaar kan je beginnen met tennis.

Informatie zomertraining

De zomerlessen beginnen vanaf maandag 8 april. Er wordt les gegeven op alle doordeweekse dagen. Lessers kunnen  via het online inschrijfformulier aangeven op welke dagen ze kunnen trainen. Erik probeert je in een groep te plaatsen die goed bij je past.

Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.

 

Prijzen zomertraining 2024

JEUGD:

Categorie  Omschrijving les Prijs p.p.
A Maak kennis: 1 uur les in een groep van 8, 10 weken €    80,-
B* 1 uur les ‘Tenniskids rood’ in een groep van max. 10, 18 weken €   125,-
C 1 uur les in een groep van 8, 18 weken €   145,-
D** 1,5 uur les in een groep van 8, 18 weken €   164,-
E** 2 keer 1 uur les in een groep van 8, 18 weken €   227,-
F 30 minuten privéles, 5 weken €   150,-

* Om de jongste jeugd laagdrempelig kennis te laten maken met tennis geeft LTC Steenwijk subsidie op trainingsaanbod B (is al in de prijs verwerkt).

**Om de jeugd te stimuleren om meer te trainen krijgt elk jeugdlid subsidie van LTC Steenwijk bij Categorie D en E (is al in de prijs verwerkt).


VOLWASSENEN (avonden):

Categorie  Omschrijving les Prijs p.p.
A Maak kennis: 1 uur les in een groep van 8, 10 weken €    80,-
B 1 uur les in een groep van 8, 18 weken €   145,-
C 30 minuten privéles, 5 weken €   150,-

Prijzen bij afwijkende groepsgrootte

Volg padelles van Bas Pengel

Wil je graag padelles volgen bij LTC Steenwijk? Je kun je t/m 25 maart aanmelden via het online inschrijfformulierJe kunt padelles krijgen van Bas Pengel van ‘Tennis- en Padelschool Dallinga’ op de woensdag- of donderdagavond. Bas is een enthousiaste, professionele padeltrainer, die jou alles kan leren over padel! Met 4 lessen kun je je vaak al aardig redden, maar er zijn ook mogelijkheden voor 10 weken les. Er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties.

 

Maak kennis met padel!

Wil je proberen of padel iets voor je is? Maak dan gebruik van een speciale kennismakingsaanbieding: 4 lessen voor 4 personen van 60 minuten voor € 55,- p.p. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier (en kies bij ‘Type les’ voor ‘A’). Wil je eerst informatie? Neem dan contact op met onze hoofdtrainer Erik Dallinga: 06-30538199 of mail.

Prijzen padel 

Categorie Omschrijving les Prijs p.p.
A Maak kennis: 60 minuten les in een groep van 4, gedurende 4 weken €   55,-
B 60 minuten les in een groep van 4, gedurende 10 weken €   155,-
C Een half uur privéles gedurende 4 weken €   105,-

Prijzen bij afwijkende groepsgrootte

 

 

 

LESREGLEMENT

 • Ongeveer een week voor aanvang van de lessen ontvang je per e-mail op welke dag en welk tijdstip je bent ingedeeld.
 • Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld online inschrijfformulier is ingevuld.
 • Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd (uitgezonderd kennismakingsaanbiedingen).
 • Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
 • Een padelles duurt 60 minuten.
 • De lesser zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Tennis- en Padelschool Dallinga zorgt voor de ballen (tijdens de kennismakingscursus zorgt Tennis- en Padelschool Dallinga voor rackets).
 • Indien de lesser ernstige bezwaren heeft tegen de indeling, dient dit direct gemeld te worden bij Tennis- en Padelschool Dallinga.
 • In geval van blessure of ziekte van de leerling, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt ingenomen.
 • Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij een les, dient hij/zij zich af te melden bij de tennisleraar per sms.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid van de leraar, wordt er voor een vervangende leraar gezorgd, of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
 • De tennistrainingen starten vanaf 8 april.
 • Bij geen bericht van de trainer gaan de lessen altijd door.
 • Tennis- en Padelschool Dallinga is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen.
 • Tennis- en Padelschool Dallinga is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures, opgelopen tijdens de lessen.
 • Met het invullen van het online aanmeldingsformulier machtigt de leerling Tennis- en Padelschool Dallinga om het lesgeld te incasseren via bank- of girorekening van betrokkene. De leerling ontvangt vóór afschrijving een factuur met daarop vermeld de datum van incasso.
 • Indien de lesser het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient dat voor de datum van de (eerste) betalingstermijn gemeld te worden, met opgave van redenen.
 • Bij inschrijving voor tennislessen bij Tennis- en Padelschool Dallinga verleent de leerling toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres door Tennis- en Padelschool Dallinga voor de communicatie omtrent tennislessen.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist het bestuur van LTC Steenwijk samen met Tennis- en Padelschool Dallinga, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.